Gerekli Belgeler | İstanbul Oto

Anlaşmalı Sigorta kapsamında hasar onarımı için gerekli belgeler


Şahıslar için;
 • Kaza raporu ve Alkol Raporu Aslı (Polis Zaptı var ise) veya Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı aslı (Her iki tarafın da ıslak imzası ,boşlukların eksiksiz doldurulması) veya Beyan*
 • Kasko poliçesi fotokopisi
 • Kasko poliçesi prim makbuz fotokopileri(Var ise)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Sürücüye ait ehliyet fotokopisi ve TC numarası
 • Ruhsat sahibinin kimlik kopyası
 • Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi** (Ruhsat sahibi tarafından ıslak imzalı)

Şirket Adına Kayıtlı Araçlar için Ek Olarak
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil Kaydı fotokopisi
 • İmza Sirküleri fotokopisi
 • Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi** (İmza Sirkülerinde yetkili olan kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli)**

* Beyan olay yeri, tarih ve hasarın oluş şeklinin detaylı olarak açıklayacak ıslak imzalı yazı.(Şirket adına kayıtlı otomobillerde şirket kaşesi ve yetkili kişi imzası da gerekmektedir) **İstanbul Oto’ dan temin edebilirsiniz.